strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu

oraz

Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu


przedstawia sprawozdanie z

I Międzynarodowej Sesji Naukowej

pod hasłem

ŚRODOWISKO
I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
A ZDROWIE CZŁOWIEKA


która odbyła się w Przemyślu 5 czerwca 2007 - w Międzynarodowym Dniu Ochrony Środowiska
  • Cel sesji

    Celem sesji było stworzenie uczestnikom możliwości wymiany informacji i pogl±dów na temat ochrony środowiska naturalnego, wpływu na zdrowie człowieka, ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz rozwoju niekonwencjonalnych ˇródeł energii w Euroregionie obejmuj±cym obszar podkarpacki, preszowski i lwowski. Sesja pomogła uczestnikom nawi±zać kontakty i zainicjować wspólne działania, oraz przyczyniła się do szerzenia wiedzy o środowisku naturalnym i dziedzictwie kulturowym tego Euroregionu.

  • Publikacja

    Po sesji została wydana monografia z numerem ISBN zawieraj±ca wygłoszone wykłady i komunikaty. Materiały do publikacji przygotowano w języku angielskim, polskim, słowackim i ukraińskim. Szczegółowe informacje dotycz±ce kwestii edytorskiej zostały podane w czasie sesji. Zarejestrowani uczestnicy otrzymali bezpłatnie monografię w formie elektronicznej. Umieszczenie publikacji w monografii było bezpłatne. Autorzy nie otrzymali honorarium.


(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com