Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Kosmetologia
Kosmetologia ogólna
Techonologia kosmetyków
Psychokosmetologia
Kosmetologia stomatologiczna
Kosmetologia z masażem
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kierunki informatyczne
Kierunki Zdrowie i uroda
Geriatria i gerontologia
Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


RekrutacjaZapraszamy na studia
inżynierskie, licencjackie, dyplomowanego specjalisty bez matury
Informatyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo

!! Uczelnia przyznaje studentom stypendia socjalne, mieszkaniowe, naukowe, zapomogi !!


INFORMATYKA

Studia 3,5-letnie inżynierskie lub skrócone 2-letnie dla magistrów i licencjatów nauk ścisłych stacjonarne/niestacjonarne

 •   INFORMATYKA w zakresie:
  •   Programowania
  •   Tworzenia gier komputerowych
  •   Bezpieczeństwa systemów informatycznych
  •   Systemów mobilnych
  •   Informatyki przemysłowej IoT
  •   Systemów informatycznych w obszarze zdrowia
  •   Administrowania bazami danych
 •   INFORMATYKA W SŁUŻBACH CELNO-SKARBOWYCH I MUNDUROWYCH (NOWOŚĆ)
 •   KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA
 •   MODELOWANIE I WYDRUK 3D

Studia 1,5-roczne dyplomowany specjalista Informatyk stacjonarne/niestacjonarne, bez matury

 •   DYPLOMOWANY SPECJALISTA W ZAKRESIE INFORMATYKI (BEZ MATURY!!)


KOSMETOLOGIA

Studia 3-letnie licencjackie stacjonarne/niestacjonarne

 •   KOSMETOLOGIA
 •   TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
 •   PSYCHOKOSMETOLOGIA (NOWOŚĆ)
 •   KOSMETOLOGIA STOMATOLOGICZNA (NOWOŚĆ)
 •   KOSMETOLOGIA Z MASAŻEM (NOWOŚĆ)

Studia 1,5-roczne dyplomowany specjalista Kosmetolog stacjonarne/niestacjonarne, bez matury

 •   DYPLOMOWANY SPECJALISTA W ZAKRESIE KOSMETOLOGII STOSOWANEJ (BEZ MATURY!!)


PIELĘGNIARSTWO

Studia 3,5-letnie licencjackie stacjonarne i stacjonarne weekendowe

 •   PIELĘGNIARSTWO
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA
INŻYNIERSKIE I LICENCJACKIE LUB BEZ MATURY


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Przemyślu przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Dokumenty można składać do
15 września 2021 roku.


Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,

  lub dla studiów bez matury:

  świadectwo ukończenia technikum lub szkoły policealnej, albo ukończenia branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości;

 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   w przypadku kierunku Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)
 •   dla kierunków Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo - zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres: przemysl.wsiiz@gmail.com


Dowiedz się więcej o kierunkach lub wejdź w zakładkę specjalności. Szczegolowych informacji udzielać dziekanat Uczelni.

Dokumenty do pobrania:

 •   Regulamin przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022: PLIK
 •   Podanie o przyjęcie na studia (formularz): Wersja DOC / Microsoft Word Wersja PDF / Adobe
  (Podanie należy wydrukować na formacie A4 lub odebrać gotowy formularz w dziekanacie).


STUDIA PODYPLOMOWE

 • SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ (NOWOŚĆ)

KOSMETOLOGIA

 •   KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA (poziom podstawowy i zaawansowany)
 •   POPRAWA URODY ZABIEGAMI FIZYKOTERAPEUTYCZNYMI
 •   PSYCHOLOGIA I DIETETYKA W KOSMETOLOGII
 •   PODOLOGIA

INFORMATYKA

 •   ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
 •   TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
 •   ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W SŁUŻBIE ZDROWIA
 •   INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
 •   INFORMATYKA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH (NOWOŚĆ)
 •   KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA
 •   MODELOWANIE I WYDRUK 3D (NOWOŚĆ)
 •   ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH

PIELĘGNIARSTWO

 •   STAŁA OPIEKA PIELĘGNIARSKA PRZY OSOBIE PRZEWLEKLE CHOREJ
 •   GERIATRIA I GERONTOLOGIA (NOWOŚĆ)

STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI
ZASADY PRZYJĘĆ
NA STUDIA PODYPLOMOWE


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 •   w przypadku studiów podyplomowych objętych kształceniem w ramach Kosmetologii oraz Pielęgniarstwa - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni) oraz zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres: przemysl.wsiiz@gmail.com


Dowiedz się więcej o kierunkach lub wejdź w zakładkę Studia podyplomowe. Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.


Dokumenty do pobrania:

 •   Regulamin przyjęć na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022: PLIK
 •   Podanie o przyjęcie na studia (formularz): Wersja PDF / Adobe
  (Podanie należy wydrukować na formacie A4 lub odebrać gotowy formularz w Dziale Toku Studiów).
 •   Zgoda RODO (formularz): Wersja PDF / Adobe


KURSY

 •   KURS KINESIOTAPINGU

ZASADY PRZYJĘĆ NA KURSY: Osoby zainteresowane udziałem w kursach przedstawiają w dziekanacie Uczelni dowód uiszczenia opłaty za kurs.ZAPRASZAMY NA STUDIA!


(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com