strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

REKRUTACJA


Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


K O S M E T O L O G I A


Zapraszamy na studia 3 letnie licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne

 • FARMAKOGNOZJA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
 • MEDYCYNA ESTETYCZNA
 • MASAŻ I FIZJOTERAPIA
 • DIETETYKA I ODNOWA BIOLOGICZNA
 • MEDYCYNA NATURALNA

STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


I N F O R M A T Y K A


Zapraszamy na studia 3,5 letnie inżynierskie - stacjonarne i niestacjonarne

 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • MULTIMEDIA I INŻYNIERIA GRAFIKI 3D
 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 • INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA i J. ANGIELSKI

STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


P I E L Ę G N I A R S T W O


Zapraszamy na studia 3,5 letnie licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne


STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


STUDIA PODYPLOMOWE


K O S M E T O L O G I A

 • ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZE
 • ODNOWA BIOLOGICZNA
 • DIETETYKA PRAKTYCZNA I INNE

I N F O R M A T Y K A

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA WITRYN
 • INFORMATYKA W SŁUŻBIE ZDROWIA
 • DIETETYKA PRAKTYCZNA I INNE
 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

P I E L Ę G N I A R S T W O


STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu,
 • 4 fotografie typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku starych dowodów 2 i 3 strona),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 90 zł (kierunek Informatyka)

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Dowiedz się więcej o kierunkach lub wejdź w zakładkę specjalności.


Szczegółowe informacje zawiera Regulamin przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Decyzja MINSTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTA WYŻSZEGO w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku "KOSMETOLOGIA"

Regulamin przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020: Wersja DOC / Microsoft Word

Podanie o przyjęcie na studia (formularz): Wersja DOC / Microsoft Word
(Podanie należy wydrukować na formacie A4 lub odebrać gotowy formularz w Dziale Toku Studiów).


  
Szerszych informacji udziela:

Biuro Rekrutacyjne
Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Przemyślu


PrzemyŚl, ul. Słowackiego 85,
tel. (0-16) 676-05-91


e-mail: wsiiz@collegeinfo.eu

Zapraszamy na studia!

(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com