strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

PRZESZKOLENIE WOJSKOWE

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Nowy system pozwala wybrać jedną z dróg odbycia przeszkolenia wojskowego:


 • Po studiach (na nowych dogodniejszych niż dotychczas zasadach w jednostce wojskowej):
  Absolwenci szkół wyższych, którzy nie skorzystają z nowej możliwości przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, po ich ukończeniu mogą być powołani nie póˇniej niż w ciągu osiemnastu miesięcy do odbycia przeszkolenia wojskowego w wymiarze trzech miesięcy. Nowością tego rozwiązania w stosunku do aktualnie obowiązującego systemu, będzie skrócenie o trzy miesiące czasu trwania przeszkolenia wojskowego oraz skrócenie o osiemnaście miesięcy okresu, w którym możliwe jest powołanie absolwenta do służby wojskowej.
 • W trakcie studiów:
  Założenia nowego systemu przewidują umożliwienie studentom ochotnikom, na ich życzenie, odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów w dwóch oddzielnych etapach:
  • pierwszy etap - zaliczenie przysposobienia obronnego na uczelni polega na odbyciu przysposobienia obronnego w trakcie studiów, realizowanego w formie samokształcenia. Treści nauczania przysposobienia obronnego obejmują szeroko pojętą wiedzę obronną i problematykę bezpieczeństwa państwa. Etap ten będzie kończył się egzaminem testowym (również egzamin poprawkowy i komisyjny), z wpisem do indeksu. Niezdanie egzaminów nie ma wpływu na zaliczenie semestru.
  • drugi etap - odbycie przeszkolenia wojskowego w jednostce wojskowej realizowany będzie w formie przeszkolenia wojskowego zakończonego egzaminem, trwającego do sześciu tygodni i odbywającego się w jednym nieprzerwanym okresie w wytypowanych jednostkach wojskowych w czasie studiów w wakacyjnej przerwie międzysemestralnej (według ustaleń z zainteresowanymi - w miarę możliwości). Studenci, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie studiów będą zwalniani ze służby i przenoszeni do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego. Studenci, którzy odbędą przysposobienie obronne, ale nie zostaną powołani do odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, będą przenoszeni do rezerwy z dniem stania się absolwentem szkoły wyższej

Podstawa prawna

ZASADY POWOŁYWANIA ORAZ PRZEZNACZANIA POBOROWYCH - STUDENTÓW DO ODBYCIA PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO

(stan prawny na 28.09.2004 r.)
 1. Student może być powołany do odbycia przeszkolenia, jeżeli spełnił następujące warunki:
  • odbył przysposobienie obronne i zdał egzamin
  • złożył nie póˇniej niż w terminie 1 miesiąca od dnia zdania egzaminu udokumentowany wniosek do właściwego komendanta WKU o powołanie go do odbycia tego przeszkolenia
  • przeznaczony przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia przeszkolenia wojskowego
  Studentom, którzy zgłoszą się do pełnienia służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych przysługuje pierwszeństwo odbycia przeszkolenia wojskowego

 2. Przeznaczenie:
 3. Wojskowy Komendant Uzupełnień przeznacza do odbycia przeszkolenia wojskowego:
  • w pierwszej kolejności studentów - ochotników, którzy zgłosili chęć do pełnienia służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
  • w następnej kolejności pozostałych studentów - ochotników
  Przeznaczanie studenta do odbycia przeszkolenia wojskowego:
  • potrzebami uzupełniowymi Sił Zbrojnych
  • terytorialnym gromadzeniem rezerw osobowych na potrzeby służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  a ponadto:
  • predyspozycjami zdrowotnymi i psychofizycznymi
  • zbieżnością kierunku studiów z kierunkiem szkolenia wojskowego
  • wyuczonym zawodem
  • posiadanymi kwalifikacjami i zainteresowaniami przydatnymi w wojsku

 4. Przeszkolenie wojskowe:
  1. studentów:
  2. Studenci przeznaczeni podlegają powołaniu do odbycia przeszkolenia w okresie przerwy wakacyjnej następującej po drugim roku studiów wyższych zawodowych oraz po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych:
   • okres przeszkolenia ( turnus ) trwa do 6 tygodni
   • żołnierzy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe i zdali egzamin końcowy, zwalnia się i przenosi do rezerwy w stopniu wojskowym kaprala
   • żołnierzy, którzy nie zdali egzaminu, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu szeregowego
  3. absolwentów:
  4. Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych odbywa się w jednostkach wojskowych w wymiarze do 3 miesięcy. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie póˇniej niż w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia, w którym stali się absolwenatmi szkół wyższych.Dokumenty do pobrania
Wersja DOC / Microsoft Word Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów (do złożenia w WKU)
(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com