Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Kosmetologia
Specjalności
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt


Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:

O uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu została wpisana przez Ministra Szkolnictwa Wyższego do rejestru uczelni niepublicznych zawodowych 17 grudnia 2002 roku pod numerem 258:

Ewidencja Uczelni Niepublicznych

Obok rzeszowskich uczelni WSIiZ w Przemyślu jako pierwsza szkoła wyższa w regionie kształciła informatyków. Posiada obecnie pozwolenie na prowadzenie trzech kierunków studiów: Informatyki, Kosmetologii i Pielęgniarstwa.

Zadaniem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu jest nauczanie praktyczne zawodu, przy zachowaniu minimum godzin przedmiotów teoretycznych wymaganych w programach kształcenia. Więcej o przedmiotach znajduje się w zakładkach Informatyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo.

Wykładowcy przedmiotów specjalistycznych pracują w instytucjach lub na stanowiskach zgodnych z nauczanym przedmiotem. Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających absolwentom znalezienie zatrudnienia lub świadczenie usług tuż po zakończeniu studiów.

Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie 5. oraz 6. Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane na poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Poziomy 1-4 odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – 5, 6 i 7 realizowane są na uczelniach, a 8 to studia doktoranckie.


Poziom PRK Przykładowe kwalifikacje
8 Dyplom doktora
7 Dyplom magistra
6 Dyplom licencjata/inżyniera
5 Świadectwo dyplomowanego specjalisty
4 Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości
3 Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach
2 Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej

Chcemy stworzyć naszym studentom przyjazne, pomocne środowisko nauki, oparte na wzajemnej życzliwości i szacunku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich, inżynierskich, dyplomowanego specjalisty i studiów podyplomowych, a także kursów!


(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com