Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Kosmetologia
Kosmetologia ogólna
Techonologia kosmetyków
Psychokosmetologia
Kosmetologia stomatologiczna
Kosmetologia z masażem
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kierunki informatyczne
Kierunki Zdrowie i uroda
Geriatria i gerontologia
Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Dyplomowany specjalista z zakresu kosmetologii

Dyplomowany specjalista z zakresu kosmetologii


ZDOBĄDŹ WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE
LUB ZMIEŃ ZAWÓD


Studia na poziomie dyplomowanego specjalisty z zakresu kosmetologii to studia przedlicencjackie dla osób bez matury i z maturą zamierzające zdobyć wykształcenie jako kosmetolog. Więcej na temat, kim jest dyplomowany specjalista i na czym polega edukacja dyplomowanego specjalisty znajduje się w zakładce ‘Studia bez matury’, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy.


Jeśli nie zdałeś matury, nie trać roku. Rozpocznij studia!


 •   Kosmetologia to dobrze płatny, przyszłościowy zawód.

 •   Nauka na tym kierunku jest ciekawa, przy minimum teorii, w oparciu o praktykę.

 •   Studia są krótkie i przystępne – dedykowane dla osób nie chcących borykać się z przedmiotami takimi jak matematyka, fizyka, chemia na poziomie wyższym.

 •   Absolwent z dyplomem specjalisty to poszukiwany przez pracodawcę pracownik.

 •   Po ukończeniu studiów absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na ostatnim roku studiów licencjackich.

Kosmetolog według definicji zawartej w przewodniku po zawodach to „znawca tajników ludzkiej skóry zajmujący się poprawianiem lub przywracaniem urody ciała przy zastosowaniu kosmetyków i zabiegów kosmetycznych. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej i opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz pielęgnacją i leczeniem problemów dotyczących zmian skórnych. Kosmetologia jest nauką bardzo blisko związaną z medycyną”.


Opis studiów

Kierunek: Kosmetologia
Czas trwania studiów: 3 semestry [1,5 roku]
Tryb studiów: stacjonarny [pon. - śr.] / niestacjonarny [zajęcia popołudniu czw. i pt. oraz w niektóre soboty]
Studia: przedlicencjackie [5 poziom PRK]
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Dyplomowany specjalista z zakresu kosmetologii
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 90

Umiejętności absolwenta

Absolwent kierunku Dyplomowany specjalista z zakresu kosmetologii ma wiedzę:

 •   z zakresu diagnostyki skóry,
 •   z zakresu reakcji alergicznych,
 •   z zakresu diagnostyki i poradnictwa kosmetologicznego,
 •   z zakresu wykonywania zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych,
 •   ma wiedzę o technikach masażu kosmetycznego,
 •   o sposobach przeprowadzania zabiegów przy użyciu aparatury kosmetycznej,
 •   o wskazaniach i przeciwwskazaniach do wykonywania zabiegów,
 •   o założeniu, prowadzeniu i promowaniu własnej działalności gospodarczej,
 •   z zakresu podstaw nauk medycznych i nauk o zdrowiu, konieczne do wykonywania zawodu kosmetologa.

Absolwent ma m.in. umiejętności:

 •   doboru i wykonania makijażu,
 •   profesjonalnej i etycznej obsługi klienta,
 •   wykonania masażu kosmetycznego,
 •   prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obsługi gabinetu,
 •   wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 •   obsługi urządzeń przeznaczonych do wykonywania zabiegów,
 •   doradztwa i doboru produktów kosmetycznych,
 •   zdiagnozowania problemów skórnych,
 •   konstruowania zabiegów kosmetologicznych.

Plan studiów

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Nacisk położony jest na praktykę i aktywizację zawodową. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia pracy zawodowej w Polsce i za granicą.

Koncepcja kształcenia umożliwia absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.


Organizacja zajęć

Programy studiów Uczelni utworzone został wspólnie z firmami zajmującymi się zabiegami kosmetycznymi, gabinetami, hotelami SPA&wellness, producentami kosmetyków. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów / gabinetu, lektoratów i seminariów. Wykładowcami są profesjonaliści – praktycy w dziedzinie kosmetologii. Zajęcia praktyczne odbywają się w pomieszczeniach firm i gabinetów branży „uroda”.


Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Na studia zapraszamy osoby z ukończonym liceum ogólnokształcącym lub z ukończonym technikum lub szkołą policealną, albo ukończoną branżową szkołą II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości.

Ten typ studiów jest proponowany:

 •   Osobom, dla których liczy się przede wszystkim wykorzystanie czasu na zdobywanie doświadczenia zawodowego zamiast spędzanie go w szkole.

 •   W zawodach, w których nie istnieje konieczność realizacji pełnych studiów wyższych, jak na przykład: kosmetolog, podolog, wizażysta i inne (wszędzie tam, gdzie liczą się umiejętności praktyczne).

 •   Dla chętnych przekonanych, że są typem osoby, do której nie pasują długoletnie studia.

 •   Polecane wszystkim, którzy nie są pewni, czy wybrany zawód będzie tym, co zechcą robić przez resztę życia.

 •   Dla tych, którzy nie dysponują czasem i pieniędzmi na długoletnie kształcenie.

 •   Posiadają doświadczenie zawodowe i chcą się przekwalifikować.

Po zakończeniu kształcenia osoby posiadające maturę lub dyplom zawodowy technika otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwenci bez matury bądź dyplomu zawodowego po ukończeniu studiów otrzymują świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego lub jeśli w trakcie kształcenia zdadzą maturę albo otrzymają dyplom zawodowy technika, wówczas otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)
 •   zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com


Kontakt

!! Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
ul. Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
e-mail: przemysl.wsiiz@gmail.comZAPRASZAMY NA STUDIA!


(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com