strona główna
informacje
kontakt
!! REKRUTACJA !!
STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY-NOWOŚĆ !
sylwetka studenta
specjalności
stypendia
opłaty
ECTS
ASSECO POLAND
PIELĘGNIARSTWO
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
praktyki zawodowe
informacje dla
studentów WSIiZ
aktualności
plany zajęć
MSDN AA
przeszkolenie wojskowe
dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Międzynarodowy Konkurs Technologii Informacji
III EDYCJA
I Międzynarodowa Sesja Naukowa
Oferty pracy
Ogłoszenia o przetargach
Oferta sprzedaży
Biblioteka


Właśnie ruszyła nowa platforma zdalnej edukacji WSIiZ. Zapraszamy do korzystania wszystkich studentów i nauczycieli akademickich.

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY!!!

Uczniów klas II i III szk? średnich zapraszamy na kursy maturalne. Organizujemy kursy z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, WOS, informatyki oraz z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego.
Zaęia prowadzimy w grupach lub indywidualnie. Zaęia w grupach odbywają się jeden raz w tygodniu w soboty po cztery godziny lekcyjne według harmonogramu opracowanego dla danej grupy. Grupa liczy do 12 osób.
Zaęia indywidualne organizowane są wed?ug harmonogramu ustalonego z uczniem.

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji kursów maturalnych, które rozpoczynają się od listopada 2019 r.

Absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych będzie zdawał:

 • język polski-część ustna i pisemna
 • język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski część ustna i pisemna
 • matematykę - część pisemna

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:

 • w częci ustnej: język obcy nowożytny
 • w częci pisemnej:
  • biologię
  • chemię
  • filozofię
  • matematykę
  • fizyki i astronomię
  • WOS
  • geografię
  • historię muzyki
  • historię sztuki
  • informatykę
  • język łaciński i kulturę antyczn?
  • język mniejszości etnicznej
  • język mniejszości narodowej
  • język obcy nowo?ytny
  • język polski
  • wiedzę o tańcu

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zaęia prowadzą doświadczeni w prowadzeniu matur nauczyciele oraz egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów okrągowych komisji egzaminacyjnych.


(c) 2004 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com