Hauptseite 
Eintritt
Bildungs-Angebot
Spezialit´┐Żten
Hauptseite 
WSIiZ 
College 
Project KLASTER
FOUNDATION


´╗┐

ADMISSION! 2015-2016


 1. Preambuła
 2. Trzy grupy branżowe powołane w ramak KLASTRA
 3. Idea wsp├│┼épracy i korzy┼Ťci
 4. Postanowienia stron
 5. Zasady współpracy i przydział zadania GRUP KLASTRA
 6. Komitet Steruj─ůcy
 7. Deklaracja przyst─ůpienia

UMOWA KONSORCJUM

ze zmianami z dnia 17 grudnia 2012 r. pomi─Ödzy Partnerami tworz─ůcymi:

Klaster Promocji Zdrowia i Natury ┼é2;Prozdrowotna Brama Przemyska zwany dalej KONSORCJUM, podpisana przez osoby reprezentuj─ůce jednostki wymienione na za┼é─ůczniku Nr 1 do niniejszej umowy.


PREAMBULA

Po┼éudniowo-wschodnia cz┼Ť─ç kraju, a szczegulnie nasz region charakteryzuje si─Ö czystym powietrzem i wod─ů oraz du┼╝ymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest wysoce ekologiczny, posiada mn├│stwo obiektݬĽ9┼é┼é8;abytkowych i atrakcji turystycznych, pozbawiony przemys┼éowych !rÝęÄÝÁ│ zanieczyszczeʏ┼é┼é;e walory nale┼╝y wykorzystańčáWzorem innych region├│w Polski proponuj&#┼é4798;awi─ůzaܲ┼é;sp├│┼éprac&#┼é4807; ramach projektowanego przedsi─Öbiorstwa, w sk┼éad kt├│rego powinny wej┼Ť─ç organizacje zajmuj─ůce sii─Ö us┼éugami leczniczo-upi─Ökrzaj─ůcymi, ochron─ů zdrowia i ┼Ťrodowiska, itp.

(do gᗚ┼é;ÝĚę

W ramach Klastra Prozdrowotna Brama Przemyska powołano trzy grupy branżowe z zakresu:

 1. Ochrony ┼Ťrodowiska i rozwoju infrastruktur proekologicznych
 2. Promocji zdrowego stylu ┼╝ycia i zdrowej ┼╝ywno┼Ťci.
 3. Zdrowia i poprawy urody o transgranicznym charakterze leczniczo-upi─Ökrzaj─ůcym

Do grupy 1 zwanej:

INÔÇöYNIERII EKOLOGICZNEJ:
zak┼éady: badawcze recyklingu i OZE, producenci proekologicznych materia┼é├│w budowlanych, odnawialnej energii itp., firmy budowlane dzia┼éaj─ůce na rzecz ekologii oraz wykorzystania i produkcji materia┼é├│w ekologicznych z recyklingu.

Do grupy 2 zwanej:

REKREACJI I ZDROWEJ ÔÇöYWNO┬ŽCI:
hotele, zak┼éady: rekreacyjno-terapeutyczne, odnowy biologicznej - SPA, terapii prozdrowotnych, gospodarstwa agroturystyczne, producenci zdrowej ┼╝ywno┼Ťci i handlowcy dostarczaniem ekologicznych produkt├│w pochodz─ůcych od sprawdzonych i wiarygodnych !rÝęÄÝÁ│ (dostawc├│w ┼╝ywno┼Ťci (owoc├│w ziÝ«ćÝ║ámiodu, itp.) i innych artyku┼é├│w p;rozdrowotnych.

Do grupy ł zwanej:

ZDROWIA i ESTETYKI:
gabinety, zak┼éady: stomatologiczne, okulistyczne, fizjoterapii, kosmetyczne, kliniki medyczne, instytuty zdrowia i urody, opieku7┼é71;ᘾ┼é;-lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoria i inne jednostki z terenu dzia┼éania.

Po┼éudniowo-wschodnia cz┼Ť─ç kraju, a szczegulnie nasz rejon charakteryzuje si─Ö czystym powietrzem i wod─ů oraz du┼╝ymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest wysoce ekologiczny, posiada mn├│stwoo obiektݬĽ9┼é┼é8;abytkowych i unikalnych atrakcji turystycznych, pozbawiony przemys┼éowych !rÝęÄÝÁ│ zanieczyszczeʏ┼é┼é;e walory nale┼╝y wykorzysta┼é81;

Aby wykorzystańč┤e szczegÝę«ÝŻą walory, wzorem innych regionݬĽ9┼é01;E a szczegulnie W┼éoch proponuj&#┼é4798;awi─ůzaܲ┼é;sp├│┼éprac&#┼é4807; ramach projektowanego przedsi─Öbiorstwa, w sk┼éad kt├│rego powinny wej┼ŤńčŽirmy i organizacje zajmuj─ůce si&#┼é4800;rodukcj─ů, us┼éugami turystycznymi i leczniczo-upi─Ökrzaj─ůcymi. Inicjatywa utworzenia Klastra to odpowied! na wyzwania technologiczne, ┼Ťrodowiskowe i spo┼éeczno-ekonomiczne stoj─ůce przed spo┼éeczno┼Ťci─ů naszego rejonu.

Misj─ů Klastra jest budowa platformy wspÝ«ŐÝ│║ia┼éania przedsi&#┼é9017;orstw, samorz─ůd├│w uczelni wy┼╝szych i instytucji otoczenia biznesu w celu poprawy ekosystemu i walorݬľ8┼é74;rodowiskowych rozwini&#┼é9081;a zaplecza us┼éug turystyczno-zdrowotnych dla zach&#┼é9077;nia ludzi z innych rejonݬĽ9┼é2┼é;raju, paȪ┼é5;Ý│Ě UE i ┼Ťwiata do przyjazdu i korzystania z us┼éug leczniczo-upi─Ökrzaj─ůcych i produktݬĽ9┼é┼é8;drowotnych oferowanych przez podmioty z naszego rejonu.

Dzia┼éania wynikaj─ůce z podpisania niniejszej umowy przynios─ů jednostkom wymierne korzy┼Ťci finansowe poprzez wzrost sprzeda┼╝y us┼éug i towar├│w gdy┼╝ zwi─Ökrzy si&#┼é4796;iczba osᗓ┼é;9┼é27;dwiedzaj─ůcych nasz rejon. Gabinety specjalistyczne i inne firmy z otoczenia turystycznego poprzez wielojÚ╣╣czny portal internetowy w sposᗓ┼é;9┼é┼é8;organizowany pozyskaj─ů wi&#┼é9077;j pacjentݬĽ9┼é21; klientݬľÝ╝áZapewni to rozwÝęí9┼é17;konomiczno-spo┼éeczny i podniesie na wy┼╝szy poziom jako┼Ťńá┐ycia mieszka7┼é79;ᘒ┼é; w czystym i bezpiecznym ┼Ťrodowisku przyrodniczym.

Mocn─ů stron─ů KLASTRA ma by─ç operacja w recyklingu odpad├│w promocja i mi─Ödzynarodowa wsp├│┼épraca z o┼Ťrodkami badawczo-rozwojowymi, wykorzystanie medycyny, mikrobiochemii, i informatyki. Rezultatem maj─ů byܲ┼é;arto┼Ťciowe, innowacyjne produkty proekologiczne i us┼éugi zdrowotne oraz rozwÝęí9┼é14;azy recyklingu i produkcyjno-budowlanej, us┼éug zdrowotnych, edukacyjnych i eksport zdrowej ┼╝ywno┼Ťci. Aby sprostaܲ┼é;yzwaniom, nale┼╝y skoncentrowaܲ┼é;ysi┼éki na podnoszeniu konkurencyjno┼Ťci poprzez ochron&#┼é4870;rodowiska, rozwÝęí9┼é17;kobudownictwa i infrastruktury, wzrostu jako┼Ťci us┼éug uzdrowiskowych, leczniczo-upi─Ökrzaj─ůcych dla osᗓ┼é;9┼é28;rzyje┼╝d┼╝aj─ůcych na wypoczynek i ┼é2;na zabieg┬ö.

(do gᗚ┼é;ÝĚę

Idea wsp├│┼épracy i korzy┼Ťci:

 1. Ide─ů zak┼éadanych celݬĽ9┼é22;est to, aby ka┼╝da firma z bran┼╝y mog┼éa przyst─ůpińčĄo KONSORCJUM dla wykorzystania i maksymalizacji swoich efektݬĽ9┼é18;inansowych poprzez wykorzystanie technologii informatycznej oraz rozwÝęí9┼é┼é5;┼éasnej infrastruktury i wykorzystanie osi─ůgni/┼é92;m.in. Instytutu Naukowo-Do┼Ťwiadczalny In┼╝ynierii Ekologicznej WSIiZ w Przemy┼Ťlu (INDIE).
 2. Cz┼éonkowie KONSORCJUM b&#┼é9217; realizowańč│woje us┼éugi, zadania i projekty indywidualnie, wsp├│┼épracowaܲ┼é; grupie, natomiast koordynacja b─Ödzie na p┼éaszczy!nie wykorzystania wytwarzanych produkt├│w organizacyjnej, informatycznej, prawnej i projektowej.
 3. Zidentyfikowanie potrzeb partnerݬĽ9┼é21; kierunkݬĽ9┼é21;ch rozwoju oraz zaproponowanie wspÝ«ŐÝ│║ia┼éania celem efektywnej realizacji w┼éasnych planݬĽ9┼é21; wsp├│┼épracy dla osi─ůgni&#┼é9081;a wi─Ökrzych korzy┼Ťci.
 4. Stwarzanie atrakcyjnych miejsc pracy poprzez rozwÝęí9┼é21;nnowacyjnej przedsi&#┼é9017;orczo┼Ťci, us┼éug, edukacji oraz kszta┼écenie ludzi m┼éodych oraz doskonalenie osᗓ┼é;9┼é┼é5;ykszta┼éconych.
 5. Internacjonalizacja przedsi(┼é78;i/┼é92;- po┼é─ůczenie dzia┼éaʏ┼é┼é;podobnymi podmiotami w Europie i na ┼Ťwiecie oraz komercjalizacja efekt├│w p;rac w skali mi─Ödzynarodowej.
 6. WspÝę«ÝŻ╣ wielojÚ╣╣czny portal umo┼╝liwiaj─ůcy ┼é─ůczno┼Ťńčę promocji─Ö us┼éug lub produkcji.
 7. Pomoc dla uzyskiwania certyfikatݬĽ9┼é┼é1;ystemu zarz─ůdzania jako┼Ťci─ů oraz bezpieczeȪ┼é5;Ý│Ěa zdrowotnego ┼╝ywno┼Ťci ┬ľ ZSZJ, HACCP i innych.
 8. Wsp├│┼épraca w realizacji projekt├│w edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz opracowania dokumentacji konkursowej dla pozyskania ┼ŤrodkݬĽ9┼é18;inansowych na rozwÝęí9┼é28;rzedsi─Öbiorstwa we wsp├│┼épracy m.in. na kszta┼écenie i doskonalenia, rozwÝęí9┼é18;irm i ich bazy oraz koordynowanie zamݬÜÝŞąʏ┼é┼é;zakupݬĽ9┼é16;la nowoczesnego wyposa┼╝enia placݬÜÝ┤ź oraz us┼éugi podatkowo-prawne.

Cech─ů istotn─ů poszczegÝę«ÝŻ╣ch GRUP KLASTRA jest ┼Ťcis┼éa wsp├│┼épraca, promowanie i wykorzystanie finalnych produktݬĽ9┼é18;irm przynale┼╝nych do danej GRUPY, stworzenie, wyposa┼╝enie i wykorzystanie nowoczesnych laboratori├│w badawczych fizyki, medycyny, biotechnologii i technologii informatycznych. Rezultatem maj─ů byܰ┼é;zyste i zdrowe ┼Ťrodowisko, upowszechnienie recyklingu i utylizacji, warto┼Ťciowe nowatorskie produkty ekologiczne, us┼éugi zdrowotne i leczniczo-upi─Ökrzaj─ůce, rozwÝęí9┼é14;azy socjalnej, ┼╝ywno┼Ťciowej, uzdrowiskowo-wypoczynkowej i edukacyjnej oraz promocja i prowadzenie dystrybucji w┼éasnych produktݬĽ9┼é21; wyprodukowanych lub oferowanych us┼éug w ramach konsorcjum.

Aby sprostaܲ┼é;yzwaniom, nale┼╝y skoncentrowaܲ┼é;ysi┼éki na podnoszeniu konkurencyjno┼Ťci poprzez jako┼Ťńč░roduktu i certyfikaty oraz wzbogacenie innowacyjnych specjalistycznych us┼éug z wykorzystaniem technologii informatycznych m.in. w promocji regionu i zarz─ůdzania, itp.

Partnerzy Grup postanawiaj─ů aplikowańčĄo instytucji og┼éaszaj─ůcych nabȯ┼é7;9┼é┼é5;nioskݬĽ9┼é27; sfinansowanie projektݬĽ9┼é┼é5;spieraj─ůcych wsp├│┼éprac&#┼é4807; grupach i rozwÝęí9┼é21;nnowacji w regionie dla:

INÔÇöYNIERII EKOLOGICZNEJ:
┼é2;Budowa kooperacji i wspÝ«ŐÝ│║ia┼éania dla praktycznego wykorzystania produktݬĽ9┼é27;trzymanych w wyniku recyklingu odpadݬĽ9┼é┼é8; materia┼éݬĽ9┼é┼é2;ermoplastycznych zgodnie z innowacyjnym projektem autorskim dla poprawy ochrony ┼Ťrodowiska i rozwoju us┼éug infrastruktury ekosystemu┬ö, ┼é2;RozwÝęí9┼é28;owi─ůzaʏ┼é┼é;oducentݬĽ9┼é21; dostawcݬĽ9┼é┼é┼é;rz─ůdzeʏ┼é┼é;ergetycznych dla budowy sieci zak┼éadݬĽ9┼é┼é5;ytwarzaj─ůcych zielon─ů energi&#┼é4807; celu znacznego zwi─Ökrzenie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie dzia┼éania┬ö.

REKREACJI I ZDROWEJ ÔÇöYWNO┬ŽCI:
┼é2;Komunikacja elektroniczna - Internet jako podstawa w brandingu, wsp├│┼épracy w budowie i unowocze┼Ťnieniu bazy zaplecza oraz implementacji innowacyjnych technologii w us┼éugach medyczno-estetycznych i turystyczno-zdrowotnych w obszarze dzia┼éania dla rozwoju spo┼éeczno┼Ťci lokalnej┬ö - wspÝę«ÝŻí realizacja dla ┼é grup.

ZDROWIA i ESTETYKI:
┼é2;Tworzenie i wykorzystanie Internetu do us┼éug zdalnej diagnozy i konsultacji medycznej, rozwoju infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego poprzez powi─ůzanie us┼éugodawc├│w p;rozdrowotnych z sfer─ů badawczo-rozwojow─ů Bramy Przemyskiej┬ö- zgodnie z ROZPORZ!NDZENIEM MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej i sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programݬĽ9┼é27;peracyjnych.

(do gᗚ┼é;ÝĚę

W zwi─ůzku z powy┼╝szym, Strony postanowi┼éy, co nast&#┼é9925;je:

┬ž 1

 1. W celu nawi─ůzania wsp├│┼épracy i osi─ůgni&#┼é9081;a zak┼éadanych korzy┼Ťci Strony niniejszym tworz─ů KONSORCJUM.
 2. Strony b&#┼é9217; wspulnie wspÝ«ŐÝ│║ia┼éaܲ┼é; aplikowaniu do instytucji og┼éaszaj─ůcych nabȯ┼é7;9┼é┼é5;nioskݬĽÝżádla rozwoju w┼é─ůczonych do KONSORCJUM podmiotݬĽ9┼é┼é5; regionie dzia┼éania (zwanego w dalszej cz,┼é87;i niniejszej umowy "Wnioskiem"), a w przypadku przyj&#┼é9081;a do finansowania przez instytucj&#┼é4720;wniosku, w celu wykonania projektu.
 3. Tematami pierwszych projektݬľ8┼é42; po uzgodnieniu - m.in. b─Ödzie:
  1. ┼é2;Budowa sfery badawczo-rozwojowej i wspÝ«ŐÝ│║ia┼éania dla doskonalenia rozwoju recyklingu odpadݬĽ9┼é┼é2;ermoplastycznych i praktycznego wykorzystania uzyskanych z tych odpad├│w p;roduktݬĽ9┼é16;la zwi─Ökrzenia skuteczno┼Ťci ich pozyskiwania celem poprawy ekosystemu┬ö, ┼é2;RozwÝęí9┼é28;owi─ůzaʏ┼é┼é;oducentݬĽ9┼é21; dostawcݬĽ9┼é┼é┼é;rz─ůdzeʏ┼é┼é;ergetycznych dla budowy sieci zak┼éadݬĽ9┼é┼é5;ytwarzaj─ůcych zielon─ů energi&#┼é4807; celu znacznego zwi─Ökrzenie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie dzia┼éania┬ö w ramach dzia┼éania 5.1. MRR ze 100% dofinansowaniem dla firm z GRUPY INÔÇöYNIERII EKOLOGICZNEJ.
  2. ┼é2;Komunikacja elektroniczna - Internet jako podstawa w brandingu, wsp├│┼épracy w budowie i unowocze┼Ťnieniu bazy zaplecza oraz implementacji innowacyjnych technologii w us┼éugach zdrowotno-turystycznych w obszarze dzia┼éania dla rozwoju spo┼éeczno┼Ťci lokalnej┬ö w ramach dzia┼éania II 2.2. dla podmiotݬĽÝżáGRUPY REKREACJI I ZDROWEJ ÔÇöYWNO┬ŽCI
  3. ┼é2;Tworzenie i wykorzystanie Internetu do us┼éug zdalnej diagnozy i konsultacji medycznej, rozwoju infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego poprzez powi─ůzanie us┼éugodawc├│w p;rozdrowotnych z sfer─ů badawczo-rozwojow─ů Bramy Przemyskiej┬ö z dzia┼éania I.┼é ┼é2;Wspieranie innowacji┬ö dla firm z GRUPY POPRAWY ZDROWIA i ESTETYKI.
 4. Strony uzgadniaj─ů, ┼╝e w ramach projektݬĽ9┼é┼é0;ealizowane b&#┼é9217; nast&#┼é9925;j─ůce zadania projektowo- inwestycyjne:
  1. rozwoju infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej polegaj─ůcej w szczegÝę«ÝŻ»┼Ťci na: budowie lub przebudowie infrastruktury s┼éu┼╝─ůcej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, wraz z zakupem niezb&#┼é9150;ego wyposa┼╝enia, lub zakupie urz─ůdzeʏ┼é┼é;u┼╝─ůcych do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci badawczo-rozwojowej
  2. zakresie lecznictwa uzdrowiskowego polegaj─ůce w szczegÝę«ÝŻ»┼Ťci na: ┼é2;Powstanie i rozwÝęí9┼é┼é┼é;zdrowisk Bramy Przemyskiej w rejonie gmin uzdrowiskowych: Fredropol, Krasiczyn, Bircza, Radymno, Wielkie Oczy, Ustrzyki Dolne, i inne┬ö, ┼é2;Przebudowie lub rozbudowie zak┼éadݬĽ9┼é27;pieki zdrowotnej ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi lecznictwa uzdrowiskowego wraz z zakupem niezb&#┼é9150;ego wyposa┼╝enia lub zakupie urz─ůdzeʏ┼é┼é;u┼╝─ůcych bezpo┼Ťrednio do ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
  3. w zakresie energetyki polegaj─ůce na budowie infrastruktury i urz─ůdzeʏ┼é┼é;u┼╝─ůcych do:
   1. produkcji, dystrybucji lub przesy┼éaniu energii elektrycznej, cieplnej z odnawialnych !rÝęÄÝÁ│ energii
   2. budowie lub przebudowie infrastruktury i urz─ůdzeʏ┼é┼é;u┼╝─ůcych do produkcji, dystrybucji lub przesy┼éania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnymi !rÝęôÝ▓ími energii
   3. zakupie lub modernizacji urz─ůdzeʏ┼é┼é;u┼╝─ůcych do produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub przesy┼éaniu energii elektrycznej lub cieplnej
  4. utworzenie platformy wymiany danych, przyjmowania zleceʏ┼é┼é;zamݬÜÝŞąʏ┼é┼é;j. obiegu informacji pomi─Ödzy instytucjami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, instytucjami i przedsi&#┼é9017;orstwami (podmiotami KLASTRA) z wykorzystaniem portalu internetowego
  5. dokonanie oceny potrzeb kszta┼écenia i doskonalenia kadry oraz unowocze┼Ťnienia laboratori├│w badawczych, bazy i zaplecza us┼éugowo- produkcyjnego rejonu dzia┼éania
  6. ocena stanu pozyskiwania energii odnawialnej, wykorzystania !rÝęÄÝÁ│ wÝęë9┼é19;eotermalnych, poszukiwania i wykorzystania wÝęë9┼é25;ineralnych, czystej wody i ┼╝ywno┼Ťci ┼é2;Czyste wody i ┼╝ywno┼Ť─ç oraz stan ┼Ťrodowiska naturalnego w rejonie dzia┼éania┬ö, ┼é2;┬ČrÝęôÝ▓í wÝęë9┼é19;eotermalnych i mineralnych┬ö, ┼é2;Naturalne surowce w kosmetologii i medycynie┬ö, ┼é2;Baza wiedzy o projektach zrealizowanych┬ö, itp.,
  7. diagnoza barier w rozwoju i wykorzystania us┼éug zdrowotno-upi─Ökrzaj─ůcych oraz rozwi─ůzywania problemݬĽ9┼é┼é1;po┼éecznych w regionie,
  8. identyfikacja obszarݬĽ9┼é16;zia┼éaʏ┼é┼é;tematyki badawczej mieszcz─ůcej si&#┼é4807; zakresie dzia┼éania w ramach poszczegÝę«ÝŻ╣ch grup a szczegulnie: stomatologii, okulistyki, medycyny estetycznej i kosmetologii, alergologii, farmakognozji, rehabilitacji i psychoterapii oraz efektywnego wykorzystania energii, recyklingu i utylizacji dla poprawy ochrony ┼Ťrodowiska,
  9. okre┼Ťlenie priorytetݬĽ9┼é16;zia┼éania oraz za┼éo┼╝eʏ┼é┼é;rategii rozwoju w rejonie dzia┼éania Konsorcjum w latach 2010-2020: ┼é2;Mapa obiegu i plan podniesienia skuteczno┼Ťci recyklingu odpadݬŁÝ▓Č ┼é2;Budowa i rozwÝęí9┼é┼é1;ieci zak┼éadݬĽ9┼é┼é0;ecyklingu i praktycznego wykorzystania otrzymywanych produktݬŁÝ▓Č ┼é2;Mapa skutecznych zabiegݬĽ9┼é25;edycznych i odnowy biologicznej cz┼éowieka┬ö,
  10. branding - budowy marki podmiotݬĽÝ┐őLASTA oraz ustalenie zakresu i cennika us┼éug, certyfikacj&#┼é4790;irm, przyznania kategorii zgodnych ZSZJ dla poszczegÝę«ÝŻ╣ch us┼éugodawcݬľÝ║╝/li>
  11. stworzenie punktݬĽ9┼é2┼é;ontaktowych na terenie UE zwi─ůzanych z podj&#┼é9081;em dzia┼éalno┼Ťci us┼éugowej
 5. Tematyka zadaʏ┼é┼é;┼╝e byܲ┼é; dalszej dzia┼éalno┼Ťci rozszerzona a szczegÝ«ŐÝżĚy zakres prac, okre┼Ťlony b─Ödzie we wniosku i regulaminie wsp├│┼épracy.
 6. Projekty realizowane b&#┼é9217; przez tych cz┼éonkݬĽÝ┐őonsorcjum, ktᗚ┼é;ᘿ┼é; wyra┼╝─ů woli─Ö uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskaj─ů zgod&#┼é476┼é;omitetu Steruj─ůcego na realizacj&#┼é4800;rojektu w ramach Klastra.
 7. Ka┼╝dorazowo Komitet Steruj─ůcy wyznaczy Lidera danego Projektu, ktᗚ┼é;ÝŞş b─Ödzie cz┼éonek Konsorcjum zaanga┼╝owany w realizacj&#┼é4788;anego projektu. Lider Projektu odpowiedzialny b─Ödzie za przygotowanie odpowiednich dokumentݬĽ9┼é26;iezb&#┼é9150;ych do rozpocz&#┼é9081;a projektu, a w szczegÝę«ÝŻ»┼Ťci do opracowania harmonogramu czynno┼Ťci i jego prawid┼éow─ů realizacj─ů.

┬ž 2

 1. Strony uzgadniaj─ů, ┼╝e Wy┼╝sza Szko┼éa Informatyki i Zarz─ůdzania w Przemy┼Ťlu, w skrÝęŐÝŞą WSIiZ Przemy┼Ťl, jako pomys┼éodawca b─Ödzie "Liderem Konsorcjum".
 2. Jednostkami koordynuj─ůcymi przygotowanie i wykonawcami wniosk├│w b&#┼é9217; firmy wy┼éonione w drodze konkursu przez Rady PartnerݬĽ9┼é21; ZespÝ«ůÝ┐ôteruj─ůcy Konsorcjum.
 3. Do współpracy i konsultingu powołuje si&#ł4790;irmy:
  1. Strony uzgadniaj─ů, ┼╝e Wy┼╝sza Szko┼éa Informatyki i Zarz─ůdzania w Przemy┼Ťlu, w skrÝęŐÝŞą WSIiZ Przemy┼Ťl, jako pomys┼éodawca b─Ödzie "Liderem Konsorcjum".
  2. Jednostkami koordynuj─ůcymi przygotowanie i wykonawcami wniosk├│w b&#┼é9217; firmy wy┼éonione w drodze konkursu przez Rady PartnerݬĽ9┼é21; ZespÝ«ůÝ┐ôteruj─ůcy Konsorcjum.
  3. Do współpracy i konsultingu powołuje si&#ł4790;irmy:
 4. Pozostali uczestnicy cz┼éonkowie Konsorcjum zobowi─ůzuj─ů si&#┼é4807;sp├│┼épracowaܲ┼é; przygotowywaniu wniosku i partycypowaܲ┼é; kosztach proporcjonalnie do wnioskowanej kwoty.
 5. Wyznaczenie WSIiZ w Przemy┼Ťlu jako Lidera Konsorcjum, Strony niniejszym udzielaj─ů zgodnie pe┼énomocnictwa do reprezentowania ich wobec Ministerstwa lub Urz&#┼é9157; Marsza┼ékowskiego.
 6. W zwi─ůzku z przygotowaniem wniosk├│w p;rzez jednostki wymienione ust. 2, Lider Konsorcjum lub Koordynator Grupy otrzymuje pe┼énomocnictwa do podpisywania wszelkich dokumentݬĽ9┼é21; sk┼éadania wszelkich o┼Ťwiadczeʏ┼é┼é;li>
 7. Wykonawc&#┼é4807;niosku zobowi─ůzuje si&#┼é4788;o przygotowywania i dor&#┼é9098;ania Ministerstwu wszelkich informacji i dokumentݬĽ9┼é┼é8;wi─ůzanych z Konkursem oraz dzia┼éaʏ┼é┼é;dejmowanych w zwi─ůzku z realizacj─ů umowy, w przypadku wyboru wniosku przez Ministerstwo lub Urz─ůd Marsza┼ékowski.
 8. Strony zobowi─ůzuj─ů sii─Ö udzielińč│obie nawzajem wszelkiej uzasadnionej pomocy i wsparcia dla wykonania przedsi(┼é78;i/┼é92;opisanych we wniosku.

(do gᗚ┼é;ÝĚę

┬ž ┼é

Zasady wsp├│┼épracy i przydzia┼é zadaʏ┼é┼é;a GRUP KLASTRA ┼é2;Prozdrowotna Brama Przemyska┬ö

 1. INÔÇöYNIERII EKOLOGICZNEJ (GIE) i jej uczestnicy:
  1. INSTYTUT NAUKOWO-DO┬ŽWIADCZALNY INÔÇöYNIERII EKOLOGICZNEJ WSIiZ w Przemy┼Ťlu (INDIE) ul. S┼éowackiego 85, ┼é7-700 Przemy┼Ťl, tel. 16 6760591, prowadzi badania w zakresie powszechnego recyklingu odpadݬĽ9┼é21; wykorzystania OZE, wsp├│┼épracuje z jednostkami naukowymi wdra┼╝a nowe technologie produkcji energii odnawialnej, udoskonala recykling z wykorzystaniem produktu finalnego dla potrzeb budownictwa pasywnego, drᗕ┼é;9┼é21; mostݬĽ9┼é27;raz dystrybucji─Ö urz─ůdzeʏ┼é┼é;nii technologicznej do recyklingu i produkcji energii zielonej.
  2. Metalowy - METALEX - Zak┼éad Pracy Chronionej OSTEL Sp. z o.o. ┼é7-550 Radymno, ul. Z┼éota Gݬů9┼é12;11, tel. 16 6282218 - produkcja elementݬĽ9┼é24;inii technologicznej do recyklingu i urz─ůdzeʏ┼é┼é; segregacji odpadݬĽ9┼é27;raz promuje i wykorzystuje produkty finalne recyklingu.
  3. Zak┼éady recyklingu i OZE w gminach ┬ľ zbiݬćᙃ┼é;, segregacja, przetwarzanie i wykorzystanie recyklatu i energii odnawialnej do termomodernizacji obiektݬĽ9┼é27;raz promocja INDIE i wykorzystanie produktݬĽ9┼é18;inalnych z recyklingu przez zastosowanie materia┼éݬĽ9┼é┼é2;ermoizolacyjnych.
  4. Przedsi&#┼é9017;orstwa budowlane wykorzystuj─ů i promuj─ů wyprodukowane przez INPRIN materia┼éy budowlane do budowy i remontݬĽ9┼é27;biektݬľÝ╝╝/li>
  5. Firmy handlowe prowadz─ů promocj&#┼é479┼é; dystrybucj&#┼é4800;roduktݬĽ9┼é┼é8; recyklingu.
  6. Betoniarnie stosuj─ů w┼éÝę¬ᙗ┼é;n&#┼é4788;o uszlachetniania masy betonowej i produkuj─ů prefabrykaty wzmocnione w┼éÝę¬ᙗ┼é;n─ů i linami, m. in. belki, s┼éupy strunobetonowe, itp.
  7. Wykonawcy autostrad i drᗕ┼é;Ýżástosuj─ů w┼éÝę¬ᙗ┼é;n&#┼é479┼é; granulat do beton├│w izolacji i uszlachetniania konstrukcji betonowych.
  8. Zak┼éady wytwarzaj─ůce zielon─ů energi&#┼é4802;ozszerzaj─ů produkcj&#┼é4720;energii odnawialnej.
  9. Laboratorium Biochemii i Fizyki WSIiZ w Przemy┼Ťlu prowadzi badania jako┼Ťciowe wyrobݬĽ9┼é┼é0;ecyklingu i udoskonalaj─ůce ten proces.
 2. REKREACJI I ZDROWEJ ÔÇöYWNO┬ŽCI (GRiZÔÇö) i jej uczestnicy:
  1. Przemyski O┼Ťrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza ┼é0, ┼é7-700 Przemy┼Ťl, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 678┼é849.: www.posir.pl ;jako koordynator grupy.
  2. Hotele, o┼Ťrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, firmy turystyczne i inne jednostki prozdrowotnej rekreacji.
  3. Fermy rolnicze, przetw├│rcze, ogrodnicze i gospodarstwa pasieczne - producenci ┼╝ywno┼Ťci ktᗚ┼é;ᘿ┼é; zajmuj─ů si&#┼é4800;rodukcj─ů i handlowcy dostarczaniem ekologicznych produkt├│w pochodz─ůcych od sprawdzonych i wiarygodnych !rÝęÄÝÁ│ (dostawc├│w ┼╝ywno┼Ťci promuj─ů us┼éugi i wyroby oraz prowadz─ů dystrybucj&#┼é4800;roduktݬľÝ╝╝/li>
 3. ZDROWIA i ESTETYKI (GZiE) i jej uczestnicy:
  1. Klinika okulistyczna dr Witkiewicza TWOJE OKO Mickiewicza ┼é8, ┼é7-700 Przemy┼Ťl, tel. 16 6768040, klinika@twojeoko.com, - jako koordynator grupy.
  2. 2) Instytut Zdrowia i Medycyny Estetycznej (IZiME) WSIiZ w Przemy┼Ťlu, kszta┼éci i doskonali kadry, prowadzi zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii upi─Ökrzaj─ůcej.
  3. Szpitale w rejonie dzia┼éania, prowadz─ů wysokospecjalistyczne lecznictwo zabiegowe oraz promuj─ů profilaktyk&#┼é4800;rozdrowotn─ů.
  4. Sanatoria, zak┼éady rehabilitacji leczniczej i inne specjalistyczne o┼Ťrodki o bardzo wysokim standardzie us┼éug medycznych.
  5. Kliniki i gabinety dentystyczne, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, instytuty zdrowia i urody, zak┼éady opieku7┼é71;ᘾ┼é;-lecznicze i inne jednostki, poprawiaj─ůce zdrowie i estetyczny wygl─ůd cz┼éowieka.
  6. Producenci lek├│w kosmetyk├│w ziÝ«ůÝżáoraz innych ┼ŤrodkݬĽ9┼é21; produkt├│w p;rozdrowotnych, m.in. Firma ┼é2;INGLOT┬ö s-ka z o.o. Przemy┼Ťl, Lwowska 154, producent renomowanych ┼ŤrodkݬĽ9┼é┼é┼é;pi─Ökrzaj─ůcych.

┬ž 4

 1. Strony niniejszym uzgadniaj─ů, ┼╝e je┼╝eli w drodze konkursu zostanie zlecone opracowanie aplikacji i z┼éo┼╝enie wniosku przez firm&#┼é4720;wymienion─ů ┬ž 2 ust. 2, Koordynatorzy Grup dzia┼éaj─ů na rzecz jednostek GRUPY natomiast Przewodnicz─ůcy Komitetu Steruj─ůcego dzia┼éa w imieniu i na rzecz wszystkich cz┼éonkݬĽÝ┐őonsorcjum.
 2. W przypadku przyj&#┼é9081;a przez instytucj&#┼é4807;niosku do realizacji, strony b&#┼é9217; wsp├│┼épracowa┼éy w celu nale┼╝ytej i terminowej realizacji prac okre┼Ťlonych we wniosku.
 3. ┼é. Ka┼╝da ze stron niniejszej umowy ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ťńč║a nienale┼╝yte wykonanie zobowi─ůzaʏ┼é┼é;zyjÚ│╣ch do realizacji, zgodnie z zakresem decyzji o finansowaniu projektu.

┬ž 5

 1. Struktura Konsorcjum obejmuje powo┼éanie KoordynatorݬĽÝ┐çrup, Rady PartnerݬĽ9┼é21; Komitetu Steruj─ůcego.
 2. Rady PartnerݬĽ9┼é┼é1;k┼éada si&#┼é4810; przedstawicieli wszystkich jednostek wchodz─ůcych w sk┼éad GRUPY.
 3. Ka┼╝da ze stron pokrywa koszty w┼éasne ponoszone w zwi─ůzku z udzia┼éem w Konsorcjum.

(do gᗚ┼é;ÝĚę

┬ž 5

Komitet Steruj─ůcy

 1. Komitet Steruj─ůcy, zwany dalej Komitetem, jest organem sk┼éadaj─ůcym si&#┼é4810; Przewodnicz─ůcego i Sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozosta┼éych cz┼éonk├│w w liczbie nie wi─Ökrzej ni┼╝ pi&#┼é9081;u.
 2. Pracami Komitetu kieruje Przewodnicz─ůcy Komitetu.
 3. Przewodnicz─ůcym Komitetu jest przedstawicielem Lidera Konsorcjum, okre┼Ťlonego w ┬ž 2 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Sekretarza Komitetu powo┼éuje i odwo┼éuje Przewodnicz─ůcy Komitetu. Sekretarz Komitetu nie posiada prawa g┼éosu.
 5. Pozostali cz┼éonkowie Komitetu s─ů powo┼éywani i odwo┼éywani przez Rady PartnerݬĽÝżáspo┼ŤrÝęë9┼é27;sᗓ┼é;Ýżázasiadaj─ůcych w Radzie.
 6. Przewodnicz─ůcy Komitetu posiada prawo do dwÝęŐȷ┼é6;g┼éosݬĽ9┼é26;a posiedzeniach Komitetu, pozostali cz┼éonkowie Komitetu posiadaj─ů prawo do jednego g┼éosu.
 7. Komitet Steruj─ůcy i Rady Partner├│w p;odejmuj─ů decyzje. Decyzje zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökrzo┼Ťci─ů g┼éosݬĽ9┼é┼é5; obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonkݬĽ9┼é27;rganu.
 8. ekretarz Komitetu przygotowuje projekty decyzji Komitetu, prowadzi dokumentacj&#┼é4788;otycz─ůc─ů prac oraz podjÚ│╣ch decyzji, zawiadamia cz┼éonkݬĽ9┼é27; planowanym terminie posiedzenia Komitetu.
 9. Do obowi─ůzkݬĽÝ┐őomitetu Steruj─ůcego nale┼╝y w szczegÝę«ÝŻ»┼Ťci:
  1. yra┼╝anie opinii w zakresie przyj&#┼é9081;a nowego cz┼éonka Konsorcjum oraz informowanie KoordynatorݬĽÝ┐çrup o konieczno┼Ťci podj&#┼é9081;a przez Radi─Ö uchwa┼éy w tym zakresie
  2. ustalenie szczegÝ«ŐÝżĚego Regulaminu Konsorcjum i przedstawienie go Partnerom Rad do zatwierdzenia
  3. analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunkݬĽ9┼é2┼é;ontraktݬĽ9┼é┼é8; partnerami zewnÚ│▓znymi
  4. wybȯ┼é7;9┼é17;kspertݬĽ9┼é27;raz szefݬĽÝ┐çrup Roboczych
  5. wyra┼╝anie zgody na uczestnictwo poszczegÝę«ÝŻ╣ch cz┼éonkݬĽÝ┐őonsorcjum w projekcie
  6. wyznaczanie Lider├│w p;rojektݬŚÝ║»li>
  7. prowadzenie ksi&#┼é9┼é┼é7; cz┼éonkݬĽÝ┐őonsorcjum

┬ž 7

 1. Niniejsza Umowa stanowi ca┼éo┼Ťńč░orozumienia mi─Ödzy stronami w zakresie uregulowanym w Umowie. Strona nie mo┼╝e scedowańčČub przenie┼Ťń¬áani zobowi─ůzańč│i&#┼é4788;o scedowania lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub zobowi─ůzaʏ┼é┼é;nikaj─ůcych z niniejszej Umowy.
 2. Lista cz┼éonkݬĽÝ┐őonsorcjum jest otwarta i ka┼╝da jednostka chÚ│«a do udzia┼éu w pracy do czasu zamkni&#┼é9081;a wniosku mo┼╝e zostańč░rzyjÚ│í do poszczegÝę«ÝŻ╣ch grup Konsorcjum
 3. Niniejsza Umowa nie stanowi nawi─ůzania stosunku spÝ«ŐÝ║ę pomi─Ödzy stronami i ka┼╝da ze stron, w trakcie jej wykonywania, winna byńč┤raktowana jako niezale┼╝ny wykonawca.
 4. Umowa wchodzi w ┼╝ycie z dniem podpisania Deklaracji a wygasza z chwil─ů dobrowolnego wyst─ůpienia z Konsorcjum.
 5. Umow&#┼é480┼é;porz─ůdzono w jednobrzmi─ůcych egzemplarzach i podpisano zgodnie z tre┼Ťci─ů z┼éo┼╝onej deklaracji, po jednej kopii dla ka┼╝dej ze stron przekazano oraz egzemplarze do dokumentacji Konsorcjum.

(do gᗚ┼é;ÝĚę


Deklaracja przyst─ůpienia do wsp├│┼épracy w ramach Konsorcjum – KLASTRA Prozdrowotna Brama Przemyska

Deklaracja przyst─ůpienia do wsp├│┼épracy 

Deklaracja przyst─ůpienia do wsp├│┼épracy 

(do gᗚ┼é;ÝĚę


(c) 2004 WSIiZ PrzemyÂl - ul. S│owackiego 85, 37-700 PrzemyÂl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz▒ce strony proszŕ kierowaŠ na adres wsiizprzemysl@gmail.com