Hauptseite 
Eintritt
Bildungs-Angebot
Spezialit´┐Żten
Hauptseite 
WSIiZ 
College 
Project KLASTER
FOUNDATION


´╗┐

ADMISSION! 2015-2016


FUNDACJI ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII I ZASOB├ôW LUDZKICH W PRZEMY┬ŽLU

Organizacja Po┼╝ytku Publicznego w Przemy┼Ťlu pomaga dzieciom i m┼éodzie┼╝y w rozwoju, prosimy o pomoc i przekazanie 1% podatku.


Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasob├│w Ludzkich w Przemy┼Ťlu
ul. S┼éowackiego 85, 37-700 Przemy┼Ťl

NIP: 7952358959
REGON: 180052543
KRS - 0000234143

Prosz─Ö o przekazanie 1% podatku za 2015 rok dla ORGANIZACJI PO┼╗YTKU PUBLICZNEGO na konto:

95 2490 0005 0000 4500 9126 6259

na stypendia dla zdolnej młodzieży ze szkół i nagrody dla finalistów KONKURSU TECHNOLOGIE INFORMACJI.


STATUT

  1. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
  3. ROZDZIAŁ III: ORGANY FUNDACJI
  4. ZARZˇD
  5. ROZDZIA┼ü IV: DZIA┼üALNO┼Ü─ć GOSPODARCZA FUNDACJI
  6. ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  7. SPRAWOZDANIE 2012

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬ž 1

1. Fundacja rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasob├│w ludzkich oraz Wy┼╝szej Szko┼éy Informatyki i Zarz┬▒dzania w Przemy┼Ťlu, promocji uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i w Unii Europejskiej, zwana dalej ÔÇ×Fundacj┬▒ rozwoju nowych technologii i zasob├│w ludzkich w Przemy┼ŤluÔÇŁ, ustanowiona zosta┼éa przez fundator├│w aktem notarialnym sporz┬▒dzonym przez Kancelari─Ö Notarialn┬▒ Jerzego Oblera w Przemy┼Ťlu, ul. Dworskiego 20 w dniu 8.02.2005, Rep. Nr A 1272/2005.

2. Fundacja jest Organizacj± Pożytku Publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz. U. Nr 21, poz. 27 z póˇn. zm./ oraz niniejszego statutu.

┬ž 2

Fundacja posiada osobowo┼Ť─ç prawn┬▒.

┬ž 3

Podstaw┬▒ programow┬▒ dzia┼éalno┼Ťci Fundacji jest integrowanie aktywno┼Ťci podmiot├│w prawnych i os├│b fizycznych zwi┬▒zanych z informatyk┬▒, telekomunikacj┬▒ i informatyzacj┬▒, promocj┬▒ nowych technologii, z profilem kszta┼écenia Wy┼╝szej Szko┼éy Informatyki i Zarz┬▒dzania w Przemy┼Ťlu. Podmiot├│w maj┬▒cych wol─Ö dzia┼éania na rzecz rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasob├│w ludzkich w regionie w tym rozwoju Wy┼╝szej Szko┼éy Informatyki i Zarz┬▒dzania w Przemy┼Ťlu oraz promocji tej uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i Unii Europejskiej, wykorzystywania nowych technik informacyjnych i technologii telekomunikacji, wspomagania ludzi pokrzywdzonych przez biurokracj─Ö i wspierania godno┼Ťci ludzkiej, rozwoju ┼Ťrodowiska uczniowskiego i akademickiego, bazy dydaktyczno ÔÇô naukowej przemyskich plac├│wek o┼Ťwiatowych, sta┼éej poprawy jako┼Ťci i warunk├│w kszta┼écenia, nauczania i studiowania oraz rozwoju kompetencji ludzkich.

┬ž 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Siedzib┬▒ Fundacji jest miasto Przemy┼Ťl.

┬ž 5

Ministrem w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Spo┼éecznej oraz Edukacji Narodowej i Sportu.

┬ž 6

┼Ürodki finansowe Fundacji b─Öd┬▒ pochodzi┼éy z dobrowolnych wp┼éat czynionych przez osoby fizyczne i prawne, jak r├│wnie┼╝ z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej Fundacji w kraju i zagranic┬▒ zgodnie z obowi┬▒zuj┬▒cymi w tym zakresie przepisami prawa.

┬ž 7

Fundacja używa pieczęci adresowej i okr±głej w pełnym brzmieniu swojej nazwy.

┬ž 8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

┬ž 9

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

(do g├│ry)

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

┬ž 10

Celami Fundacji s┬▒ :

1. Promowanie nowych technologii, a szczeg├│lnie w zakresie nowoczesnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nowych metod nauczania.

2. Materialne, organizacyjne i merytoryczne wspieranie jednostek o┼Ťwiatowych, podmiot├│w gospodarczych stosuj┬▒cych nowoczesne technologie oraz promowanie w tym zakresie regionu w kraju i zagranic┬▒.

3. Integrowanie wysi┼ék├│w i aktywno┼Ťci podmiot├│w prawnych i os├│b fizycznych na rzecz rozwoju WSIiZ w Przemy┼Ťlu w zakresie poprawy jej bazy dydaktyczno ÔÇô naukowej, lokalowej, podnoszenia poziomu i warunk├│w kszta┼écenia, odbywania praktyk studenckich oraz rozszerzania naboru na realizowane kierunki i specjalno┼Ťci studi├│w, zw┼éaszcza dziennych i podyplomowych.

4. Wspieranie wysi┼ék├│w w┼éadz Uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunk├│w i specjalno┼Ťci studi├│w oraz praktycznego uczenia nowych technologii.

5. Pomoc organizacyjna i prawna absolwentom Uczelni w znajdowaniu i podejmowaniu zatrudnienia oraz pomoc absolwentom szkół w wyborze kierunku kształcenia.

6. ┼Üwiadczenie r├│┼╝nego zakresu pomocy i wsparcia w nauce, szczeg├│lnie, uczniom szk├│l technicznych oraz studentom uzdolnionym, b┬▒d╦ç pochodz┬▒cych z ubogich, zaniedbanych ┼Ťrodowisk, w tym przez fundowanie nagr├│d, stypendi├│w i miejsc w akademikach.

7. Systematyczny rozw├│j socjalno ÔÇô bytowy i kulturalno - sportowy ┼Ťrodowiska akademickiego WSIiZ w Przemy┼Ťlu.

8. Wspomaganie ludzi pokrzywdzonych przez b┼é─Ödne decyzje biurokratyczne i wspieranie godno┼Ťci ludzkiej.

9. Promowanie aktywno┼Ťci zawodowej m┼éodzie┼╝y oraz wspieranie otoczenia spo┼éecznego os├│b bezrobotnych a tak┼╝e rozwoju kompetencji ludzkich regionu.

10. Dzia┼éalno┼Ť─ç w ramach zintegrowanych program├│w regionalnych, strategii innowacyjnych i transferu wiedzy;

11. Dzia┼éalno┼Ť─ç naukowo-edukacyjn┬▒ i o┼Ťwiatow┬▒, organizowanie konferencji, seminari├│w, kurs├│w, olimpiad, konkurs├│w, oboz├│w wypoczynkowych i szkoleniowych,

12. Prowadzenie wydawnictw o tematyce naukowej, edukacyjnej, nowych technologiach i ich zastosowaniu,

13. Wspieranie i propagowanie projekt├│w naukowych oraz wdra┼╝anie nowych technologii;

14. Fundowanie stypendi├│w naukowych i socjalnych;

15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz ┼Ťwiatowej szczeg├│lnie w dziedzinie nauki i techniki oraz inicjatyw na rzecz przeciwdzia┼éania bezrobociu, po┼Ťrednictwa pracy, zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego;

16. Ochrony ┼Ťrodowiska i promocji i organizacji wolontariatu;

17. Organizowanie spo┼éeczno┼Ťci do samodzielnego zapewnienia sobie pomocy w zakresie potrzeb socjalnych na rzecz rozwoju demokracji i rozwoju spo┼éecze┼ästwa;

18. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe oraz samorz±dy terytorialne;

19. Pomoc socjaln± oraz organizowanie imprez, naukowych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz w zakresie organizacji czasu wolnego - wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i potrzebuj±cych pomocy.

┬ž 11

Swoje cele i zadania Fundacja realizowa─ç b─Ödzie samodzielnie lub przez:

1. Prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci wspomagaj┬▒cej rozw├│j gospodarczy, w tym rozw├│j przedsi─Öbiorczo┼Ťci.

2. Wspieranie merytoryczne, finansowe, organizacyjne i prawne statutowych organów szkól technicznych i Uczelni w wykonaniu ich ustawowych zadań.

3. Współpracę z organami państwowymi, samorz±dowymi, organizacjami społecznymi (w tym studenckimi) oraz innymi uczelniami, zwłaszcza o podobnym zakresie kształcenia, a także Przemysk± Izb± Gospodarcz± oraz w ramach Przemyskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

4. Nawi┬▒zywanie kontakt├│w roboczych, wzajemnie korzystnych w kraju i zagranic┬▒ z instytucjami mog┬▒cymi wspiera─ç rozw├│j ┼Ťrodowiska informatycznego i naukowo- technologicznego, w tym infrastruktur─Ö techniczno-naukow┬▒ w regionie przemyskim.

5. Organizowanie przedsi─Öwzi─Ö─ç s┼éu┼╝┬▒cych wspieraniu rozwoju WSIiZ w Przemy┼Ťlu oraz pozyskiwaniu sponsor├│w i przyjaci├│┼é Uczelni.

6. Wsp├│┼édzia┼éanie z innymi fundacjami, instytucjami, organizacjami o zbli┼╝onym profilu dzia┼éania w zakresie pozyskiwania ┼Ťrodk├│w w tym funduszy unijnych umo┼╝liwiaj┬▒cych rozw├│j, wsparcie oraz pomoc dla szk├│l i podmiot├│w gospodarczych w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

7. Realizację zadań w zakresie nauki i edukacji oraz utworzenie Funduszu Rozwoju Osobowego.

┬ž 12

1. Maj┬▒tek Fundacji stanowi┬▒ jej fundusze oraz prawa i sk┼éadniki maj┬▒tkowe, a w szczeg├│lno┼Ťci:

1) fundusz założycielski,

2) dochody z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej fundacji,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z ofiarno┼Ťci spo┼éecznej,

5) wp┼éywy z innych ╦çr├│de┼é otrzymane lub nabyte w czasie dzia┼éalno┼Ťci fundacji,

6) wpływy inne, np. z tytułu lokat bankowych lub giełdowych.

2. Na realizacj─Ö zada┼ä s┼éu┼╝┬▒cym celom Fundacji, fundatorzy przeznaczaj┬▒, ka┼╝dy z nich po kwocie 200z┼é (dwie┼Ťcie z┼é), to jest ┼é┬▒cznie 1 000 z┼é (jeden tysi┬▒c z┼é), stanowi┬▒cy fundusz za┼éo┼╝ycielski Fundacji.

3. Na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej Fundatorzy przeznaczaj┬▒ kwot─Ö 1 000 z┼é, (jeden tysi┬▒c z┼é).

┬ž 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowi±zania całym swoim maj±tkiem.

┬ž 14

Dochodami Fundacji s┬▒:

1. Darowizny, spadki i zapisy.

2. Subwencje os├│b prawnych.

3. Doch├│d ze zbi├│rek i imprez publicznych.

4. Dochody z maj┬▒tku nieruchomego i ruchomego.

5. Dochody z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej prowadzonej przez Fundacj─Ö.

6. Wpływy z tytułu lokat bankowych i giełdowych.

(do g├│ry)

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

┬ž 15

Organami Fundacji s┬▒:

1. Rada Fundacji.

2. Zarz┬▒d Fundacji.

┬ž 16

Rada Fundacji

1. Rad─Ö Fundacji stanowi┬▒ fundatorzy za┼éo┼╝yciele ÔÇô z wy┼é┬▒czeniem osoby lub os├│b, kt├│re powo┼éano do Zarz┬▒du Fundacji.

2. Rada Fundacji może wybrać do swego składu do 3 osób nie będ±cych fundatorami.

┬ž 17

Kadencja członków Rady nie będ±cych fundatorami trwa trzy lata.

┬ž 18

Cz┼éonkowie Rady ÔÇô za wyj┬▒tkiem fundator├│w za┼éo┼╝ycieli mog┬▒ by─ç odwo┼éani przed up┼éywem kadencji.

┬ž 19

Rada jest organem kolegialnym o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych.

┬ž 20

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

┬ž 21

Rada Fundacji obraduje w miar─Ö potrzeb.

┬ž 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarz┬▒du Fundacji.

┬ž 23

Uchwa┼éy Rady zapadaj┬▒ zwyk┼é┬▒ wi─Ökszo┼Ťci┬▒ g┼éos├│w.

┬ž 24

Członkowie Rady Fundacji mog± być wynagradzani w oparciu o regulamin wynagradzania przyjęty przez Radę Fundacji.

┬ž 25

Do zakresu dzia┼éania Rady Fundacji nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1. Ustalanie wieloletnich kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci Fundacji oraz okre┼Ťlenie zada┼ä, do realizacji kt├│rych Fundacja b─Ödzie tworzy─ç fundusze celowe lub podejmowa─ç zadania inwestycyjne.

2. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych, w tym budżetu Zarz±du Fundacji.

3. Badanie bilansu i sprawozda┼ä Zarz┬▒du, zar├│wno co do zgodno┼Ťci z ksi─Ögami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdzanie sprawozdania i bilansu rocznego Fundacji.

4. Badanie sprawozdań Zarz±du i jego wniosków co do podziałów zysku lub pokrycia strat.

5. Udzielanie absolutorium Zarz┬▒dowi.

6. Uchwalenie regulamin├│w Rady i Zarz┬▒du.

7. Podejmowanie uchwa┼é w sprawach okre┼Ťlonych ┬ž 9, 43, 44, 45 niniejszego statutu.

8. Powołanie Prezesa Zarz±du a na jego wniosek innych członków Zarz±du.

9. Opiniowanie uchwał Zarz±du dotycz±cych zbycia, zakupu lub przekazania maj±tku Fundacji.

10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad dzia┼éalno┼Ťci┬▒ Zarz┬▒du Fundacji.

(do g├│ry)

ZARZˇD

┬ž 26

Zarz±d Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i jest powołany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

┬ž 27

Radzie Fundacji s┼éu┼╝y prawo odwo┼éania Zarz┬▒du lub ka┼╝dego z jego cz┼éonk├│w w ka┼╝dym czasie ÔÇô z wa┼╝nych przyczyn.

┬ž 28

Do Zarz┬▒du nale┼╝y podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrze┼╝onych do kompetencji Rady Fundacji.

┬ž 29

Zarz┬▒d w szczeg├│lno┼Ťci:

1) reprezentuje Fundacj─Ö na zewn┬▒trz,

2) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

3) sprawuje zarz┬▒d maj┬▒tkiem Fundacji,

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5) ustala regulamin Biura Fundacji,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełni±ce stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8) ustala wielko┼Ť─ç zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracownik├│w Fundacji zatrudnionych w dzia┼éalno┼Ťci statutowej oraz w dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

┬ž 30

Spos├│b i szczeg├│┼éowy zakres dzia┼éania Zarz┬▒du okre┼Ťla regulamin uchwalony przez Rad─Ö Fundacji.

┬ž 31

Zarz┬▒d przedstawia w terminie do 31 marca Radzie Fundacji coroczne sprawozdania ze swej dzia┼éalno┼Ťci za rok ubieg┼éy.

┬ž 32

Zarz±d może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programow±, złożon± z osób skupionych wokół idei Fundacji.

┬ž 33

Zasady wynagradzania cz┼éonk├│w Zarz┬▒du okre┼Ťla regulamin uchwalony przez Rad─Ö Fundacji.

┬ž 34

Zarz┬▒d podejmuje uchwa┼éy zwyk┼é┬▒ wi─Ökszo┼Ťci┬▒ g┼éos├│w, przy czym do wa┼╝no┼Ťci uchwa┼éy wymagana jest obecno┼Ť─ç co najmniej po┼éowy jego cz┼éonk├│w,w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarz┬▒du.

┬ž 35

O┼Ťwiadczenie woli w imieniu Fundacji sk┼éadaj┬▒ dwaj cz┼éonkowie Zarz┬▒du, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarz┬▒du.

┬ž 36

Zarz±d powołuje Biuro Fundacji do realizacji uchwał i decyzji Zarz±du oraz prowadzenia bież±cej obsługi Fundacji.

┬ž 37

1. Dzia┼éalno┼Ťci┬▒ Biura Fundacji kieruje Prezes Zarz┬▒du.

2. Pracownicy Biura Fundacji s± zatrudniani i wynagradzani według zasad zawartych w Regulaminie Biura Fundacji.

(do g├│ry)

ROZDZIAŁ IV

DZIA┼üALNO┼Ü─ć GOSPODARCZA FUNDACJI

┬ž 38

Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç w kraju i zagranic┬▒ dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz┬▒ (w tym us┼éugow┬▒ i wytw├│rcz┬▒) zgodnie z obowi┬▒zuj┬▒cymi w tym wzgl─Ödzie przepisami, a w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie:

1) dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej, poligraficznej i reprodukcji zapisanych no┼Ťnik├│w informacji,

2) obs┼éugi nieruchomo┼Ťci, wynajmu, nauki i us┼éug zwi┬▒zanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,

3) informatyki, teleinformatyki i technologii komunikacji, nauki i edukacji,

4) dzia┼éalno┼Ťci zwi┬▒zanej z turystyk┬▒, rekreacj┬▒ i sportem oraz promocj┬▒ i ochron┬▒ zdrowia,

5) handlu hurtowego i komisowego z wyj┬▒tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,

6) różnych form szkolenia dla dorosłych oraz kursów doskonal±cych specjalistów informatyki, telekomunikacji, biotechnologii i informacji naukowo-technologicznej,

7) handlu detalicznego z wyj±tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych, napraw artykułów użytku osobistego i domowego,

8) zagospodarowania odpadami i wykorzystania niekonwencjonalnych ˇródeł energii,

9) prowadzenia hoteli i restauracji.

┬ž 39

Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza Fundacji mo┼╝e by─ç prowadzona w formie organizacyjnie i ekonomicznie wyodr─Öbnionej ÔÇô przez zak┼éady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej ÔÇ×zak┼éadamiÔÇŁ.

┬ž 40

Zakłady s± jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegaj± Zarz±dowi Fundacji.

┬ž 41

Zakres dzia┼éania zak┼éadu oraz zakres uprawnie┼ä i obowi┬▒zk├│w os├│b kieruj┬▒cych zak┼éadem okre┼Ťla regulamin organizacyjny zak┼éadu ustalony przez Zarz┬▒d Fundacji.

┬ž 42

Przepisy art. 20, pkt 7 lit a-d Ustawy z 24.04.2003r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873/ stosuje si─Ö odpowiednio w stosunku do cz┼éonk├│w Rady Fundacji, cz┼éonk├│w Zarz┬▒du Fundacji, pracownik├│w Biura Fundacji orz ich os├│b bliskich, okre┼Ťlonych tym przepisem.

(do g├│ry)

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬ž 43

Zmiana statutu nie mo┼╝e dotyczy─ç istotnych cel├│w Fundacji.

┬ž 44

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Fundacji.

┬ž 45

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Fundacji.

┬ž 46

W razie likwidacji Fundacji maj┬▒tek pozosta┼éy po ┼Ťci┬▒gni─Öciu wierzytelno┼Ťci i sp┼éaceniu d┼éug├│w zostanie przekazany na w┼éasno┼Ť─ç Wy┼╝szej Szko┼éy Informatyki i Zarz┬▒dzania w Przemy┼Ťlu lub innej szko┼éy, podmiotu, plac├│wki edukacyjnej wskazanej przez Rad─Ö.

┬ž 47

Zmiany w Statucie dokonano na podstawie podjęcia Uchwały Rady i obowi±zuj± z dniem zarejestrowania zmian przez SˇD REJONOWY W RZESZOWIE XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego.

Przemy┼Ťl, dnia 20.05.2009r.

Rada Fundacji

(do g├│ry)(c) 2004 WSIiZ PrzemyÂl - ul. S│owackiego 85, 37-700 PrzemyÂl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz▒ce strony proszŕ kierowaŠ na adres wsiizprzemysl@gmail.com