Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION
SYLWETKA STUDENTA

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Sylwetka studentaKierunek KOSMETOLOGIA

Już od dawna można zaobserwować; Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o wygląd i sylwetką. Coraz częściej ważną rolą w życiu człowieka odgrywają rozwiązania biochemiczne, medyczne, czy ziołowe mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia. Zabiegi, które wykonywane dziś, charakteryzują się dużo większym stopniem złożoności, niż te, które były wykonywane jeszcze przed kilka lat wcześniej, dlatego też wraz z rozwojem zabiegów kosmetycznych i stosowanych środków chemicznych oraz biochemicznych zachodzi potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry kosmetologów.

Studia na kierunku kosmetologia, mając w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne takie jak alergologia, dermatologia, chirurgia plastyczna czy podologia dają absolwentom możliwość wpółpracy z lekarzami dermatologami i chirurgami plastycznymi w zakresie pielęgnacji ciała i urody, jak również w zakresie podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia lub poprawy wyglądu skóry. Studenci kierunku kosmetologia w toku studiów poznają niekonwencjonalne techniki kosmetyczne, takie jak: aromaterapia i homeopatia oraz zapoznają się z głównymi założeniami zdrowego odżywiania, ważnego z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Studenci poznają również podstawy farmakologii i drogi podawania leków co jest niezwykle istotne zważywszy na fakt stosowania leków w procesie leczenia.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie toku kształcenia:

 • planowanie i wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • udzielanie poradnictwa w zakresie dbałości o skórę zdrową i chorą
 • prawidłowe odczytywanie składu kosmetyków
 • wiedza na temat technologii produkcji leków
 • elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej
 • funkcjonowanie organizmu ludzkiego
 • dobór odpowiednich ćwiczeń na stylizacje sylwetki
 • prawidłowe stosowanie kosmetyków po pozpoznaniu objawów chorobowych
 • wykonywanie upiekszających zabiegów kosmetycznych
 • wie jak założyć prowadzić własny gabinet kosmetyczny

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pracować jako:

 • pracownicy salonów kosmetycznych
 • pracownicy w centrach odnowy biologicznej
 • pracownicy zakładów produkujących i dystrybuujących kosmetyki
 • specjaliści w centrach SPA
 • mogą prowadzić własny gabinet kosmetyczny

(do góry)


Kierunek INFORMATYKA

Nieustanny rozwój informatyki i technologii informacyjnych sprawia, że na rynku pracy wciąż poszukiwani są spwcjaliści w gałęzi programowania i branży IT, firmy poszukują specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dziś pracodawca szuka ludzi gotowych do podjęcia pracy niemalże od razu w pełnym zkaresie obowiązków. Pracodawcy oczekują od kandydatatów umiejętności i zangażowania, dlatego też studenci kierunku informatyka muszą być przygotowanni na stawiane im wymagania przez pracodawców też konieczności powtórnego szkolenia w zakresie inromatycznym. Nieodzowna jest również znajomość budowy i architektóry komputerów, systemów oraz arządzania, składowania i przechowywania informacji z uwagi na fakt, że obecnie ogromna ilośćnformacji jest przechowywana głównie na dyskach komputerów co zapewnia szybki i sprawny dostęp do informacji, dlatego też oprócz przedmiotów stricte informatycznych studenci pozytkują wiedzę w zakresu elektryki, alektroniki i automatyki.

Absolwenci kierunku Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia studiów inżynieskich, kształceni są w zakresie zgodnym z obowiązującymi na tym kierunku standardami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z lokalnymi firmami branży IT regiony podkarpackiego, dlatego też nacisk w procesie adukacji ukierunkowany jest na zdobycie przez studentów okreslonych umiejętności i opanowanie wiedzy z zakresu nie tylko informatyki, ale również zarządzania, kierowania zaespołami ludzkimi, czy planowania.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie toku kształcenia:

 • projektowanie i tworzenie oprogramowania
 • posługiwanie się fachowym językiem angielskim w mowie i piśmie
 • tworzenie aplikacji bazodanowych
 • formułowanie i rozwiązywanie zadań czy wykorzystaniu technologii informatycznych
 • kierowanie zespołem programistycznym, wdrożeniowym, analitycznym
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
 • grafika i techniki multimediówli>
 • aplikacje mobilne
 • sieci neuronowe
 • aspekty interakcji użytkowników z systemem informatycznym
 • projektować wdrożyć mechanizmy bezpieczeństwa informacji
 • procedury tworzenia systemu i architektury bezpieczeństwa informacji

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pracować jako:

 • analitycy systemowi
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji
 • projektanci i programiści baz danych
 • specjaliści ds. sieci koputerowych
 • projektanci aplikacji internetpwych
 • graficy komputerowi

(do góry)


(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com