Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION


STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019
WSIiZ w Przemyślu proponuje Państwu podjęcie

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

zapewniających szybkie odnalezienie się na współczesnym rynku pracy, w nowych i bardzo atrakcyjnych specjalnościach zawodowych:

 • inżynieria oprogramowania witryn
 • technologie sieciowe i informatyczne
 • informatyka w służbie zdrowia
 • informatyka przemysłowa

Szszegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie WSIiZ w Przemyślu
ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (0-16) 6760591


Zasady rekrutacji:

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych na podstawie dostarczonych dokumentów.

Wymagane wykształcenie kandydata: Ukończone studia wyższe licencjacie, inżynierskie, magisterskie.


Opłata za studia:

Za semestr opłaty będą się kształtować: 1100 zł.
Opłata wpisowa: 100 zł.
Numer konta, na które należy dokonywać wpłat: 66 2030 0045 1110 0000 0218 8110


Terminy:

Terminy i miejsce składania podań: do 31.03.2020 r. w Dziale Toku Studiów WSIiZ
w Przemyślu, ul. Słowackiego 85.
Termin rozpoczęcia studiów: 30.04.2020 r.
Czas trwania studiów: II semestry.


Wymagane dokumenty:Program studiów:

Absolwenci kierunku "Technologie Internetowe" WSIiZ w Przemyślu zdobędą umiejętności w zakresie nowoczesnych metod tworzenia aplikacji i usług internetowych.

Program studiów obejmuje 9 przedmiotów:

 • sieci komputerowe
 • teoretyczne podstawy informatyki
 • architektura systemów komputerowych
 • użytkowanie komputerów
 • przetwarzanie tekstów
 • arkusze kalkulacyjne
 • bazy danych
 • grafika prezentacyjna i techniki multimedialne
 • narzędzia Internetu

Kierunek "Technologie Informatyczne" WSIiZ w Przemyślu dostarczy absolwentom wiedzę informatyczną dzięki której posiądą umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Program studiów obejmuje 7 przedmiotów:

 • sieci komputerowe
 • sieciowe systemy operacyjne
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • narzędzia i platformy programowania w Internecie
 • programowanie obiektowe
 • grafika komputerowa
 • projekt aplikacji komputerowej

(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com