Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATIONRekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu

oraz

Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu


przedstawia sprawozdanie z

I Międzynarodowej Sesji Naukowej

pod hasłem

ŚRODOWISKO
I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
A ZDROWIE CZŁOWIEKA


która odbyła się w Przemyślu 5 czerwca 2007 - w Międzynarodowym Dniu Ochrony Środowiska
  • Cel sesji

    Celem sesji było stworzenie uczestnikom możliwości wymiany informacji i pogl±dów na temat ochrony środowiska naturalnego, wpływu na zdrowie człowieka, ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz rozwoju niekonwencjonalnych ˇródeł energii w Euroregionie obejmuj±cym obszar podkarpacki, preszowski i lwowski. Sesja pomogła uczestnikom nawi±zać kontakty i zainicjować wspólne działania, oraz przyczyniła się do szerzenia wiedzy o środowisku naturalnym i dziedzictwie kulturowym tego Euroregionu.

  • Publikacja

    Po sesji została wydana monografia z numerem ISBN zawieraj±ca wygłoszone wykłady i komunikaty. Materiały do publikacji przygotowano w języku angielskim, polskim, słowackim i ukraińskim. Szczegółowe informacje dotycz±ce kwestii edytorskiej zostały podane w czasie sesji. Zarejestrowani uczestnicy otrzymali bezpłatnie monografię w formie elektronicznej. Umieszczenie publikacji w monografii było bezpłatne. Autorzy nie otrzymali honorarium.


(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com