Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATIONRekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 15.10.2019
Studenckie Koło Naukowe GAMMA działa przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania gdzie ma swoją siedzib&#ł5616;

Opiekunem Koła jest mgr inż. Piotr Kisiel.

Zapraszamy wykładowc9ł21; praktyk9ł14;&#ł9217;cych ekspertami w interesujących nas dziedzinach. Spotkania odbywające si&#ł4800;rzynajmniej dwa razy w miesiącu mają charakter wykład9ł28;ołączonych z prezentacją praktycznych rozwiązaʏłł;ak rᙗł;eż dzielenia si&#ł4788;o¶wiadczeniem na dany temat.

Sidziba WSIiZ w Przemy¶lu(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com